Karup Pedersen, Ole. “Torsten Burgman: Svensk Opinion Och Diplomati under Rysk-Japanska Kriget 1904-1905. Studia Historica Upsaliensia XVIII. Scandinavian University Books. Stockholm, Svenska Bokforlaget/Norstedts, 1965. VIII+ 282 S. Ill. 45 Sv. Kr.”. Historisk Tidsskrift 120 (januar 1, 1967). Set november 29, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50729.