Hjelholt, Holger. “Friedrich Meinecke Werke I-VI. 1957-1962”. Historisk Tidsskrift 120 (januar 1, 1966). Set juni 7, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50652.