Lorenzen, Vilh. “Danske Voldsteder Fra Oldtid Til Middelalder. Vilh. La Gour Og Hans Stiesdal. Tisted Amt. Nationalmuseet. København 1957. 349 Sider.”. Historisk Tidsskrift 110 (januar 1, 1962). Set februar 24, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50590.