RUNQUIST, KJELL. “De Medeltida Danska Jordvarderingsenheterna Med Sarskild Anknytning till Guldvardering Och Skyldtaxation under valdemarstiden1.”. Historisk Tidsskrift 110 (januar 1, 1952). Set juni 5, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50335.