Beckett, Francis. “[Ingen Titel]”. Historisk Tidsskrift 100 (januar 1, 1938). Set juli 12, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49981.