ved Jan Neiiendam, Meddelt. “2. Frede Bojsen Og Grev J. L. Holstein-Ledreborg.”. Historisk Tidsskrift 100 (januar 1, 1938). Set februar 28, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49954.