Hansen, Gunnar. “[Ingen Titel]”. Historisk Tidsskrift 100 (januar 1, 1938). Set december 9, 2019. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49932.