O. BØGGILD ANDERSEN, C. “Apropos Norgesartikelen I Kong Christian III’s Haandfæstning”. Historisk Tidsskrift 10 (januar 1, 1936). Set marts 2, 2024. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49818.