Lind, Gunner. “Sebastian Olden-Jørgensen: Svenskekrigene. (100 danmarkshistorier). Aarhus Universitetsforlag, 2018.”. Historisk Tidsskrift 119, no. 1 (august 21, 2019): 119:1, 276-278. Set november 14, 2019. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/115567.