Farbøl, Rosanna. “Valter Lundell: Det Omstridda Arvet. Den Kommunistiska Erfarenheten I Dansk Och Svensk Historiekultur. (Studia Historica Lundensia 26). Lunds Universitet, 2017.”. Historisk Tidsskrift 118, no. 1 (juli 6, 2018): 290-293. Set februar 23, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106564.