Køber, Jesper. “Else Hansen: Professorer, Studenter Og polit.Er. Om velfærdsstatens Universitetspolitik 1950-1975. Museum Tusculanum, Rigsarkivet, København, 2017.”. Historisk Tidsskrift 118, no. 1 (juli 6, 2018): 284-287. Set oktober 20, 2019. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106562.