Netterstrøm, Jeppe. “Mats Hallenberg & Johan Holm: Man Ur Huse. Hur Krig, Upplopp Och förhandlingar påverkade Svensk Statsbildning I Tidigmodern Tid. Nordic Academic Press, Lund, 2016.”. Historisk Tidsskrift 118, no. 1 (juli 6, 2018): 241-242. Set maj 19, 2019. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106549.