Netterstrøm, Jeppe. “Mats Hallenberg & Johan Holm: Man Ur Huse. Hur Krig, Upplopp Och förhandlingar påverkade Svensk Statsbildning I Tidigmodern Tid. Nordic Academic Press, Lund, 2016.”. Historisk Tidsskrift 118, no. 1 (juli 6, 2018): 241-242. Set juni 5, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106549.