Rasmussen, C. “Carsten Jahnke: Die Hanse. Stuttgart, 2014.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 116, nr. 1, september 2016, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56820.