Dørum, K. “Nye Perspektiver På Grunnloven 1814–2014: Nye Perspektiver På Grunnloven 1814–2014, Bind 1-6. Hovedredaktør: Dag Michalsen. Oslo, 2013–2014.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 116, nr. 1, september 2016, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56812.