Svensson, P. “Mogens Herman Hansen: Demokratiets Historie Fra Oldtid Til Nutid. Museum Tusculanums Forlag, København, 2012.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 115, nr. 2, april 2016, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56770.