Rasmussen, J. “Karl Peder Pedersen: Kontrol over København. Studier I Den Sene enevældes Sikkerhedspoliti 1800-1848. (University of Southern Denmark Studies in History and Social Sciences. Vol. 484). Syddansk Universitetsforlag, 2014.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 115, nr. 1, december 2015, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56756.