Simonsen, D. “Erling Sandmo: Tid for Historie. En Bok Om Historiske spørgsmål. Universitetsforlaget, Oslo, 2015.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 115, nr. 1, december 2015, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56742.