Jakobsen, J. “Øystein Rian: Sensuren I Danmark-Norge. Vilkårene for Offentlige Ytringer 1536-1814. Universitetsforlaget, Oslo, 2014.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 114, nr. 2, juni 2015, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56707.