Nielsen, C. K. “Peter Frederiksen: Jutlandia. Danmark I Korea-Krigen. Høst & Søn, 2006.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 108, nr. 2, februar 2013, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56386.