Possing, B. “Mathilde Fibiger: Clara Raphael: Tolv Breve. Med Forord Johan Ludvig Heiberg. (3. Udgave). Gyldendal, 2008.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 108, nr. 2, februar 2013, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56385.