Hurup Grove, M. “Universitetsspecialer I Historie 2005”. Historisk Tidsskrift, Bd. 106, nr. 1, februar 2013, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56249.