Kryger Larsen, H. “Henning Gottlieb: John Kenneth Galbraith - Et Biografisk Essay. Jurist- Og Økonomforbundet, 2002.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 106, nr. 1, februar 2013, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56247.