Floto, I., og E. Helmer Pedersen. “Jon A. P. Gissel: "Den indtrængende Forstaaelse". Johannes Steenstrups Historiesyn. Museum Tusculanums Forlag, København, 2003.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 103, nr. 2, februar 2013, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56077.