Thomsen, N. “Bo Lidegaard: Jens Otto Krag 1914-1978. Bind 1: 1914-1961. Gyldendal, 2001.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 102, nr. 2, februar 2013, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56026.