Simonsen, D. G. “Opsummerende Og Afsluttende bemærkninger”. Historisk Tidsskrift, Bd. 102, nr. 2, februar 2013, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/56011.