Steenstrup, J. “Nogle Træk Af Fiskerbefolkningens Historie”. Historisk Tidsskrift, bd. 7, januar 1906, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54840.