A. Fridericia, J. “Otto Vaupell: Rigskansler Grev Griffenfeld. Et Bidrag Til Nordens Historie I Det 17de Hundredaar. 1—2 Del. Kjøbenhavn 1880—82.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 5, januar 1884, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54402.