Redaktionen, -. “22. Bidrag till Nordens Siukdoms-Historia Af Imman. Ilmoni, Dr. Med. Professor Vid Keiserl. Alexanders- Universitetet. I. Del. Helsingfors 1846. (Till XVI. Seklets Slut.) II. Del. Helsingfors 1849. (Till Slutet Af XVIII. Seklets Första decennium.) XXIV.311.386. S. 8vo.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 2, januar 1852, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54086.