G. B. Becker, I. “ I første Halvdeel Af 18de Aarhundrede”. Historisk Tidsskrift, bd. 1, januar 1844, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53990.