Borring Olesen, T. “Cay Sevón: Visionen Om Europa. Svensk Neutralitet Och Europeisk Teruppbygnad Bibliotheca Historica 3, Helsinki 1995.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 16, januar 1997, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53892.