Bagger, H. “Jarl Gallen & John Lind: Ndteborgsfreden Och Finlands Medeltida östgräns. Andra Delen. Skrifter Utgivna Av Svenska litteratursällskapeti Finland, Nr 427:2, VIII + S. 239-509. Helsingfors 1991.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 16, januar 1997, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53835.