Broch, B. “Mats Greiff: Kontoristen. Från Chefens högra Hand till proletär. Proletarisering, Feminisering Och Facklig Organisering Bland Svenska industritjänstemän 1840-1950. Bokförlaget Mendocino, 1992. 439 s., Ill. SEK 190,-.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 16, januar 1993, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53566.