Isager, S. “Mogens Herman Hansen: Athenian Ecclesia II. A Collection of Articles 1983-1989. København, Museum Tusculanums Forlag, 1989. 235 Kr, Paperback 185 Kr.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 16, januar 1993, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53511.