Einarsdottir, O. “Soga Om Birkebeinar Og Baglar, Boglunga Sogur I-II, Udgivet Ved Hallvard Magerøy. Norrøne Tekster Nr. 5. Norsk Historisk Kjeldeskrift-Institutt. Solum Forlag a/S, Oslo 1988. 446 S.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 15, januar 1991, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53358.