Holm, P. “Kustbygd I förändring 1650-1950. Familj Och hushåll I Nordiska fiskesamhällen, Red. John Rogers. Meddelanden från Familjehistoriske Projektet, Historiska Institutionen, Uppsala Universitet. Nr. 8. Uppsala 1989.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 15, januar 1990, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53266.