Sjøqvist, V. “Ole Lange: Jorden Er Ikke større... H. N. Andersen, ØK Og Storpolitikken 1914-37. Kbhvn., Gyldendal 1988. 297 S. Kr. 300.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 15, januar 1989, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53212.