Høgsbro, K.-E. “Vello Helk, Dansk-Norske Studierejser Fra Reformationen Til enevælden 1536-1660. Med En Matrikel over Studerende I Udlandet. Odense University Studies in History and Social Sciences Vol. 101. Odense 1987. 445 S. 292,80 Kr.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 15, januar 1988, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53103.