Rühl, O. “Hagen Schulze: Otto Braun Oder Preussens Demokratische Sendung. Eine Biographie. Frankfurt A. M., Propyläen, 1981. 1094 S.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 14, januar 1984, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52670.