Sjøqvist, V. “Olov Riste: »London-regjeringa«. Norge I Krigsalliancen 1940-1945. I 1940-1942: 291 S. Det Norske Samlaget, Oslo, 1973. N. Kr. 65.00.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 13, januar 1975, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/51647.