Sjøberg, E. “Kristen Valkner: Paulus Helie Og Christiern II. Karmeliterkollegiets oppløsning. Institutt for Kirkehistorie, Universitetet I Oslo, Publikasjon Nr. 2. Oslo, Universitetsforlaget, 1963. 142 S. 14,50 No. Kr.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 12, januar 1969, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50898.