Saabye, E. “Admiral Henri Konows Erindringer. I. Marine- Og Hoftjeneste 1877-1914. II. Guvernør - Minister - flådechef 1914-27. Ved Tage Kaarsted. Skrifter Udg. Af Jysk Selskab for Historie 16 Og 17. Universitetsforlaget I Aarhus 1966-67. 384 + 371 S. Ill. 34 + 34 (29 + 29) Kr.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 12, januar 1969, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50891.