Lorenzen, V. “Danske Voldsteder Fra Oldtid Til Middelalder. Vilh. La Gour Og Hans Stiesdal. Tisted Amt. Nationalmuseet. København 1957. 349 Sider.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 11, januar 1962, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/50590.