ved Jan Neiiendam, M. “2. Frede Bojsen Og Grev J. L. Holstein-Ledreborg.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 10, januar 1938, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49954.