Redaktionen, -. “Det Norske Folks Liv Og Historie Gjennem Tiderne. I. Bind: Fra Oldtiden Til Omkring 1000 E. Kr. Av Haakon Shetelig. Oslo 1930. — II. Bind: Fra Omkring 1000 Til 1280 Av Edvard Bull. Oslo 1931. — V. Bind: 1640—1720 Av Sverre Steen. Oslo 1930. IX. Bind: 1840—75 Av Wilhelm Keilhau. Oslo 1931.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 10, januar 1934, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/49809.