Lind, G. “Sebastian Olden-Jørgensen: Svenskekrigene. (100 danmarkshistorier). Aarhus Universitetsforlag, 2018.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 119, nr. 1, august 2019, s. 119:1, 276-278., https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/115567.