Jensen, O. B. “„Ohne Wenn Und aber“? En Replik Til Joachim Lund”. Historisk Tidsskrift, bd. 118, nr. 2, august 2019, s. 118:2, 447-452., https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/115506.