Farbøl, R. “Valter Lundell: Det Omstridda Arvet. Den Kommunistiska Erfarenheten I Dansk Och Svensk Historiekultur. (Studia Historica Lundensia 26). Lunds Universitet, 2017.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 118, nr. 1, juli 2018, s. 290-3, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106564.