Køber, J. “Else Hansen: Professorer, Studenter Og polit.Er. Om velfærdsstatens Universitetspolitik 1950-1975. Museum Tusculanum, Rigsarkivet, København, 2017.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 118, nr. 1, juli 2018, s. 284-7, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106562.