Netterstrøm, J. “Mats Hallenberg & Johan Holm: Man Ur Huse. Hur Krig, Upplopp Och förhandlingar påverkade Svensk Statsbildning I Tidigmodern Tid. Nordic Academic Press, Lund, 2016.”. Historisk Tidsskrift, Bd. 118, nr. 1, juli 2018, s. 241-2, https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/106549.