[1]
K. Dørum, “Nye perspektiver på Grunnloven 1814–2014: Nye perspektiver på Grunnloven 1814–2014, Bind 1-6. Hovedredaktør: Dag Michalsen. Oslo, 2013–2014.”, HT, bd. 116, nr. 1, sep. 2016.